Trwa ładowanie...
d3qkh9d

Są zarzuty dla Emila S. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Warszawie postawili mężowi Dody 2 zarzuty. Sprawa dotyczy głośnej afery z wynajęciem gangsterów w konflikcie z Emilem H. Emil S. nie przyznał się do niczego, a także odmówił złożenia wyjaśnień.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Emil S.
Emil S. (East News, Fot: East News)
d3qkh9d

W sprawę grudniowego najścia na byłego Dody - Emila H., zamieszany został jej obecny mąż Emil S. We wrześniu 2017 roku Emil S. został nawet zatrzymany przez policję, a miejsce jego zamieszkania przeszukane. Usłyszał także zarzuty prokuratorskie, a po wpłaceniu 100 tys. złotych kaucji wyszedł na wolność. Policja doprowadziła na przesłuchanie również Dorotę R. Piosenkarka usłyszała zarzut związany z nakłanianiem innych osób do zmuszania byłego partnera do określonego zachowania poprzez groźby.

Dzisiaj w toku prowadzonego śledztwa przeciwko Dorocie R., Emilowi S. i innym osobom podejrzanym o nakłanianie innych ustalonych w sprawie osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, prokurator przedstawił nowe zarzuty Emilowi S.

W informacji prasowej, którą otrzymalismy od warszawskiej prokuratury czytamy:

d3qkh9d

Jeśli chodzi o eksces – w toku śledztwa ustalono, że Emil S. wyszedł poza granice porozumienia z osobami, w tym Dorotą R., którego przedmiotem było nakłanianie bezpośrednich wykonawców do popełniania przestępstwa na szkodę Emila H. i tylko jego zamiarem było nakłonienie bezpośrednich wykonawców do popełnienia przestępstwa na szkodę Emila H. przy użyciu bardziej zdecydowanych metod, co pozwoliło na uzupełnienie mu zarzutu o zarzut tzw. podżegania do wymuszenia rozbójniczego.

*Podejrzany nie przyznał się do dwóch stawianych mu zarzutów. Odmówił złożenia wyjaśnień. *
*Przyznał się do posiadania środków odurzających. *

W toku przedmiotowego śledztwa status podejrzanych posiada 9 osób. Osobom tym przedstawiono zarzuty zmuszania do określonego zachowania, nakłaniania do popełniania takich przestępstw, bezprawnego wpływu na świadka, a ponadto Emilowi S. podżegania do wymuszenia rozbójniczego oraz posiadania narkotyków.

*Wcześniej zastosowane postanowieniem prokuratora środki zapobiegawcze wobec Emila S. w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenia majątkowego pozostają aktualne. *

d3qkh9d

*Największym przestępstwem, którego popełnienie prokurator zarzucił Emilowi S. jest zarzut podżegania do wymuszenia rozbójniczego. To przestępstwo zagrożone jest karą 10 lat pozbawienia wolności. *

Aktualnie ogłoszone Emilowi S. zarzuty dotyczą nakłaniania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, ustalonych w toku śledztwa osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływy na Emila H. jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, których stroną była Dorota R, a także w ramach tzw. ekscesu - przy wyjściu poza granice porozumienia z osobami podżegającymi bezpośrednich wykonawców - nakłaniania trzech ustalonych w toku śledztwa osób do grożenia Emilowi H. zamachem na życie lub zdrowie oraz stosowania wobec niego przemocy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla Doroty R. w postaci zadośćuczynienia jakie miał jej zapłacić Emil H. tytułem zadośćuczynienia za poniesione krzywdy, czyli podżegania do tzw. wymuszenia rozbójniczego (tj. czynów z art. 18 § 2 kk w zw z art. 282 kk, art. 191 § 1 kk oraz art. 245 kk); posiadania wbrew przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środka odurzającego w postaci kokainy o wadze 3 gramów (tj. czynu z art. 62 ust 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a także nakłaniania trzech osób do tworzenia fałszywych dowodów popełnienia przez Emila H. przestępstwa polegającego na posiadaniu środków odurzających, w celu skierowania przeciwko Emilowi H. postępowania karnego ( tj. czynu z art. 18 § 2 kk w zw z art. 235 kk)

Zarzuty przedstawione Dorocie R. w toku przedmiotowego śledztwa w listopadzie ubiegłego roku pozostają aktualne i dotyczą nakłaniania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami bezpośrednich wykonawców, również objętych zarzutami, do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych (tj. czynu z art..18 § 2 kk w z art. 191 § 1 kk) oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila H. jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest Dorota R (tj. czynu z art. 245 kk) Chodzi o cofnięcie wniosków o ściganie Doroty R. w postępowaniach karnych, cofnięcie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko w/w, cofnięcie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Dorocie R. jako dłużnikowi; zaniechanie kontynuowania wszelkich innych postępowań, w których stroną jest Dorota R., a także zaniechanie publicznych i prywatnych negatywnych wypowiedzi na temat Doroty R.

d3qkh9d

Podziel się opinią

Share

d3qkh9d

d3qkh9d